Årets språkliga eldsjäl

På Världslärardagen har Tiyodora Abdulahad, Scheeleskolan i Köping, blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl 2018.

Publicerad

Förskolan och skolan har i uppdraglänk till annan webbplats att ge flerspråkiga barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet. Det är viktigt att barn och elever utvecklar sin läs- och skrivförmåga i modersmålet då det gör att språkutvecklingen för ett andraspråk går snabbare. Modersmålslärare har därför en avgörande roll för barn och elevers språkutveckling. Lärarna är också viktiga för att öka barns självkänsla och ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället.

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige har Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst instiftat priset Årets språkliga eldsjäl.

Nomineringsperioden har pågått från 16 augusti till 1 oktober och många fina nomineringar har kommit in.

Tiyodora Abdulahad, Scheeleskolan i Köping, har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl 2018.

Utdrag ur nominering, skriven av Anna Peterle:

”Min kollega Tiyodora har varit vår skolas länk till våra arabisk-talande elever och deras föräldrar under mer än tolv år. Hon jobbar metodiskt och noggrant med de arabiska elevernas språkutveckling i arabiska, men även i svenska. Förutom att vara modersmålslärare är hon studiehandledare och stöttar alla våra nyanlända elever i förberedelseklassen, och hittar olika vägar att kommunicera med och hjälpa även de elever som pratar t.ex. somaliska, ungerska eller serbiska. Eftersom vi nu har fått flera nya elever från Syrien behövs Tiyodora därför mer än någonsin på skolan!
Tiyodora fortsätter att hela tiden utveckla sin undervisning och använder olika digitala läromedel tillsammans med eleverna, även om hon själv tycker att det är svårt. Emellanåt dyker det även upp andra elever på hennes lektioner som är nyfikna på det arabiska språket och vill lära sig skriva sina namn med de vackra snirkliga tecknen.
Det arbete som hon utför både i och utanför klassrummen, på och utanför arbetstid är en inspirationskälla för mig. Jag känner stor glädje och tacksamhet att få ha henne som kollega, för hon är ett föredöme för både elever och personal på skolan.”

Juryns motivering:

”Genom sitt sätt att inkludera alla elever oavsett språk, sitt fokus på ständig utveckling och med sin förmåga att inspirera andra lärare är Tiyodora Abdulahad Årets språkliga eldsjäl 2018.”

”Det är glädjande att få uppmärksamma modersmålslärarna som finns i den svenska skolan. De ger en grund för eleverna att bygga på och skapar en förståelse för vidare språkinlärning. Dessa lärare har möjlighet att vara en brygga mellan elevens modersmål och den svenska undervisningen. De är en hörnsten när det gäller att integrera nyanlända elever i den ordinarie undervisningen", säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Tiyodora Abdulahad och Anna Peterle får en gemensam dag på Skolforum samt ett årsabonnemang på Studiestöd på modersmållänk till annan webbplats.

Läslänk till annan webbplats mer om Årets språkliga eldsjäl.

För mer information kontakta:

Alexandra Blomberg
Marknads- och försäljningschef
ILT Inläsningstjänst
Mobil: 070-383 00 62
E-post: alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se

Helena Linge
Kommunikationschef
Lärarnas Riksförbund
Mobil: 070-215 10 15
E-post: helena.linge@lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55