Elever måste få likvärdiga förutsättningar

Idag presenterade Skolverket statistiken över betyg i årskurs 6 från vårterminen 2018. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen har sjunkit något, till 77,1 procent. Flickor uppnådde i högre utsträckning än pojkar godkända betyg (A–E) i samtliga ämnen. Våren 2018 hade 80,3 procent av flickorna och 74,1 procent av pojkarna uppnått godkända betyg (A–E) i samtliga ämnen som de hade läst.

Publicerad

 – Det är illavarslande att trenden är nedåtgående, även om det inte är stora rörelser. Svensk skola kämpar fortfarande med brister gällande tidiga stödinsatser. Det är viktigt att elever i lågstadiet får stöd men också att stödet fortsätter under mellanstadiet om lärare ser ett sådant behov. Framförallt måste det finnas tillräckligt stöd till den som behöver det i läsinlärning och grundläggande matematik, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Spridningen har ökat, både andelen elever med betyget A och med betyget F var högre än förra året.

 –Det öronmärkta statsbidraget för ökad likvärdighet i förskoleklass och grundskola som regeringen nyligen har inrättat är välbehövligt och jag hoppas det inte äventyras i de förhandlingar om en ny regering som nu pågår. Det handlar om att höja kunskapsresultaten och minska skillnaderna, säger Åsa Fahlén.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55