Bästa examensarbete 2018

Lärarnas Riksförbund delar idag under Skolforum ut priset för årets bästa examensarbete. Prissumman är 10 000 kronor och priset arrangeras av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. De krav som ställs på pristagare är bland annat att det ska vara ett arbete som är relevant för läraryrket och godkänt under det gångna året.

Publicerad

För år 2018 har två pristagare utsetts:

Kristian B. Kjellström

för examensarbetet »Skönlitterär genvägsläsning« (30 hp) Lunds universitet

Juryns motivering: En välskriven och genomarbetad uppsats i ett ständigt aktuellt ämne, som visar att lärare måste vara medvetna om att genvägsläsning förekommer som en utbredd och kortsiktigt lönsam strategi hos gymnasieelever. Studien visar också att lärare och elever har olika bilder av varför man ska läsa skönlitteratur.

Emelie Jönsson

för examensarbetet »Individualiseringens inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens« Malmö universitet

Juryns motivering: En intressant uppsats i ett aktuellt ämne, vars slutsatser och resultat har relevans för hela skolsystemet. Författaren problematiserar skolsystemets medverkan till samhällets ökande individualisering i förhållande till det demokratiska värdegrundsarbetet. Resultatet presenteras på ett förtjänstfullt sätt genom stöd i konkreta studier och sociologisk teoribildning.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55