Helgepriset 2018

För fjärde året i rad har Helge Ax:son Johnsons stiftelse delat ut Sveriges största lärarpris – Helgepriset.  Priset delades idag ut på Skolforum. Varje stipendium är på 125 000 kronor och syftet är att belöna initiativ som kan utveckla undervisningen i svensk skola.

Publicerad

Årets två pristagare i kategorin grundskola är:

Eva Björklund (Göteborg)

Projektet ”Programmering som väg för inlärning av matematik” syftar till att stärka undervisning i programmering, som är ett relativt nytt område i skolan. Den sökande ska utgå från forskningen som finns om matematik genom programmering, skapa övningar som passar för de lägre åldrarna i grundskolan och därefter ska övningarna tillämpas och processen ska dokumenteras. I det sista steget ämnar den sökande kunna sammanställa sina erfarenheter för att kunna sprida tillämpad skolnära kunskap om matematik genom programmering.

Rayen Rodriguez Aldacor (Stockholm)

Projektet handlar om att arbeta fram en serie läromedel för grundsärskolans elever då det finns ett stort behov av läromedel med inriktning mot ämnesområdena i grundsärskolan. Arbetsböckerna ska följa grundsärskolans kursplaner och ska utarbetas genom att göra förstudier och fortlöpande utprövningar och behovsanalyser med skolans elever i fokus.

Årets pristagare i kategorin gymnasieskolan/vuxenutbildningen är:

Ammie Berglund, Robin Löfgren, Erik Östlund och Helen Vallin (Uppsala)

Projektet handlar om att utveckla svensk kemiundervisning då kemiämnet brottas med lågt intresse hos både elever och föräldrar. Kemilärarna vill undersöka vilken betydelse inramningen av laborationer kan ha för intresse och lärande i kemi och målet är att bidra till en positiv utveckling av svensk kemiundervisning. Projektet ska resultera i en praktisk handledning för gymnasielärare i både kemi och andra naturvetenskapliga ämnen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55