Fler elever tar gymnasieexamen på de nationella programmen – men det räcker inte

Skolverket redovisar nu statistik som visar att fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen. Det är glädjande att se en uppåtgående trend. Men de strukturella problemen kvarstår. 

Publicerad

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program har ökat med 9 promille Länk till annan webbplats. 2018. Det är en svagt uppåtgående trend, men det går för sakta.
 

– I Skolverkets siffror är det nu 76,1 procent som når examen, men då inkluderas endast elever som finns på de nationella programmen, alltså inte alla elever i årskullen. Den egentliga andelen elever som får fullständig gymnasieexamen är tyvärr bara 66 procent. Det har inte skett någon ökning, utan så har det sett ut under lång tid. Vi har fortfarande ett allvarligt problem, säger Åsa Fahlén.
 

Trenden håller i sig att en av tre elever inte tar sig igenom skolan med fullständiga betyg och riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden eller vidare studier.
 

– Betydligt mer behöver göras för att fler elever ska kunna gå ut skolan med en möjlighet att skapa sig ett gott liv med vidare utbildning och arbete.
 

I går visade ny SCB-statistik Länk till annan webbplats. att det är ca en tiondel av alla elever som deltar i stödundervisning – Skolverkets statistik indikerar att det är betydligt fler som borde få tillgång till stöd. Detta visar också våra medlemsundersökningar.

– Vi vet att hjälp och tidigt stöd är avgörande för att eleverna ska kunna gå igenom skolan med fullständiga betyg. Idag sätts mest stöd in i årskurs 9, det är alldeles för sent, säger Åsa Fahlén.

  
 

 

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55