Lärarnas Riksförbund frågar hur kommunen har tänkt möta lärarbristen

Vilket ansvar tar din kommun för lärarbristen och den bristande likvärdigheten i den svenska skolan? Med nytillträdda politiker i kommunerna och i medvetenhet om att lärarbristen nu slår mot alla delar av landet, har Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén skickat ett brev till landets samtliga kommunstyrelseordföranden. 

Hej,

Vilket ansvar tar kommunerna för lärarbristen och den bristande likvärdigheten i den svenska skolan? Med nytillträdda politiker i kommunerna och i medvetenhet om att lärarbristen nu slår mot alla delar av landet, har Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén skickat ett brev till landets samtliga kommunstyrelseordföranden. Syftet är att få besked om hur man lokalt tänkt möta lärarbristen under den kommande mandatperioden. Brevet bifogas här.

Åsa Fahlén skriver bland annat:

”Skolans viktigaste resurs är lärarna. I tider av lärarbrist är det viktigt att det i din kommun finns en plan för hur alla elever ska kunna undervisas av behöriga och legitimerade lärare [] Att prioritera välfärdens kärna, där skola i allmänhet och undervisning i synnerhet ingår, kan innebära att något annat måste stå tillbaka. Vi på Lärarnas Riksförbund uppmanar dig att våga göra den prioriteringen.”

Kanske har du ett intresse av att följa upp planerna för lärarförsörjningen och vad svaret från kommunen blir. Hör gärna av dig till Lärarnas Riksförbunds kommunombud för eventuella kommentarer.

https://www.lr.se/kontaktaoss.4.3970d67312655469fd5800013552.html Länk till annan webbplats.

Vänliga hälsningar