Sluta lappa och laga i ett trasigt skolsystem

Idag fattades beslutet att statens skolinspektion går in och tar över en undermålig kommunal grundskola i Botkyrka. Detta eftersom staten inte kan stänga en kommunal skola, vilket man kan med en friskola, blir ett temporärt övertagande en sista utväg.

Publicerad

– Det är tydligen nödvändigt att staten griper in i en akut situation för att rädda undervisningen och hela skolsituationen för både lärare och elever. Jag vill egentligen inte kommentera detta enskilda fall. Snarare är det systemet som helhet det är fel på, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Sedan 1991 ligger ansvaret för skolan på kommunerna. De skolor som är fristående har privat huvudman och de är ansvariga för driften av sina respektive skolor. Regelverket gör åtskillnad på skolor beroende på om en skola är kommunal eller privat, inte bara när det gäller möjlighet till akuta åtgärder.

– Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för de skolor som idag är kommunala, men också för den enorma skolsegregation som tillåtits växa fram. Det handlar om resurser, men framför allt om hur resurser används, liksom möjligheten att garantera alla elever god undervisning. Det är inte hållbart med den typen av hårt segregerade skolor som vi har idag. Det funkar inte med att lappa och laga i ett system som faktiskt havererat. Hur många bränder ska inspektionen släcka innan politikerna inser att det är systemet det är fel på?, undrar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55