Vårbudgeten är som vårvädret

Idag överlämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten för det innevarande budgetåret.

– Vårbudgeten är som vårvädret det innehåller både kalla vindar med nedskärningar på utbildningsområdet men också satsningar som kan bidra till en skola med förutsättningar att fungera bättre, säger Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Regeringen föreslår besparingar inom utbildningsområdet, bland annat drar man in 397 miljoner från statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning som bedöms inte kunna utnyttjas fullt ut under året. Dessutom minskas anslaget till gymnasial lärlingsutbildning med 100 miljoner.

– Med en mer kraftfull politik, som till exempel en förstärkt studie- och yrkesvägledning, hade kanske fler platser kunnat fyllas.  Det hade rimmat bättre med Januariavtalets betoning av arbetslinjen och löften om att satsa på vuxenutbildningen, säger Åsa Fahlén.  

Regeringen föreslår att 475 miljoner avsätts i en satsning på lärarassistenter så att lärarna i större utsträckning kan fokusera på undervisningen.

– På sikt måste lärarna bli fler och det arbete som lärare utför och som inte leder till att eleverna lär sig mer måste rensas bort. Men det är bra att regeringen nu tar ett första steg för att avlasta lärarna. Används pengarna på rätt sätt kan satsningen bli framgångsrik. Ska det få någon verklig effekt är dock satsningen alldeles otillräcklig. Om regeringen tror att kommunerna är beredda att bidra med egna medel talar verkligheten i rakt motsatt riktning. Många kommuner är istället i full färd med att genomföra hårda besparingar på skolområdet, säger Åsa Fahlén.