Orimliga kvalitetsskillnader i svensk skola

Lärarnas Riksförbund presenterar idag en ny och annorlunda sammanställning av kommunernas grundskoleverksamhet som beskriver hur väl kommunerna presterar utifrån sina olika förutsättningar. Den visar orättvisa och helt orimliga skillnader mellan landets 290 kommuner.

Publicerad

– Vår bild av att alla elever inte får samma chans bekräftas återigen. Det spelar allt större roll i vilken kommun du bor. Det kan inte kallas något annat än ett misslyckande och är fullständigt oacceptabelt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbunds undersökning jämför Sveriges kommuner som huvudman vad gäller resurser till undervisning, lärarlöner, lärarnas behörighet och elevresultat är inte en förenklad och därmed missvisande jämförelse av den befintliga statistiken, utan undersökningen tar hänsyn till kommunegenskaper där en rad olika bakgrundsfaktorer beaktas.

När de fyra parametrarna vägs samman är det uppenbart hur svårt det är för kommunerna att hålla en hög nivå inom alla fyra områden. Det är Bengtsfors i Västra Götaland som lyckas bäst och Säter i Dalarna som lyckas sämst.

Stora variationer
– Det som är anmärkningsvärt är att det finns så stora variationer både i ambitionsnivån och i resultat även mellan kommuner som är jämförbara sett till demografiska och ekonomiska förutsättningar. Här ser vi konkret varför det nuvarande systemet inte fungerar, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar tydligt att de socioekonomiska faktorerna inte är avgörande för hur mycket resurser det satsas på undervisning. Till exempel satsar Lysekil och Täby exakt lika mycket trots en stor skillnad i elevsammansättningen. Generellt underfinansierar många kommuner grundskoleverksamheten och har alldeles för låga ambitioner vad det gäller att skjuta till pengar till det som verkligen påverkar elevresultaten – undervisningen.

– De stora skillnaderna mellan Sveriges kommuner måste motverkas. Det mest effektiva sättet är att helt flytta över finansieringen av skolan från kommunerna till staten. Tills det kan ske måste samtliga Sveriges kommuner inse att lärarnas villkor och tillräckliga resurser är helt avgörande för elevernas resultat, konstaterar Åsa Fahlén.

Undersökningen gäller alltså hur väl kommunerna lyckats med hänsyn taget till sina förutsättningar. Siffrorna som ligger till grund för genomgången bygger på statistik som inte påverkats av den nu aktuella besparingsvågen i kommunerna. Den riskerar leda till mycket allvarliga konsekvenser för skolan.

Läs hela rapporten på lr.se/kommunjämförelse


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

$contact.phone