Behövs fortsatta satsningar på den svenska lärarkåren

– De svenska lärarna behöver mer stöd och tid för att utföra sitt arbete. Resultaten i Talis-undersökningen visar att lärares arbetsvillkor måste fortsätta förbättras om vi ska kunna lyfta den svenska skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Något fler lärare säger att de skulle välja yrket på nytt om de fick möjligheten. Lärarnas upplevelse av yrkets status har ökat – men från en mycket låg nivå och Sverige ligger fortfarande under OECD genomsnittet.

– Det är bra att det skett förbättringar jämfört med 2013, då förra Talis-undersökningen gjordes. Det kan bero på det pågående samtalet och uppmärksamheten på skolan och lärarna.

– Jag noterar att Lärarnas Riksförbunds kamp och debatt om behovet av statlig styrning har fått gehör. Vi har bidragit till att det numera finns en större acceptans för att lärarna och skolan har det tufft. Därtill har man har satsat på läraryrket från statens sida, med lärarlönelyft, karriärtjänster, förbättrad lärarutbildning samt ett särskilt fokus på läraryrket. Men det behövs fortsatta satsningar på lärares arbetsvillkor från arbetsgivarna, säger Åsa Fahlén.

Obalans mellan kommun och stat
För att kunna attrahera fler till läraryrket har regeringen gjort lovvärda satsningar, men vi ser en obalans mellan regeringens ambitioner och kommunernas ekonomiska förmåga, vilket syns i de planerade besparingarna av skolans verksamhet i kommunerna, säger Åsa Fahlén. 

– Det är oroväckande att lärare inte tycker att det kan ägna sig åt att ge en kvalitativ undervisning till sina elever. Lika oroväckande är att Sverige sticker ut med att det är så stora skillnader mellan olika skolor.

Bekymmersamt är också att elever i behov av särskilt stöd inte får det jämfört med andra OECD-länder. Där har ingen förbättring skett.

– Slutsatsen är att förutsättningar som svenska lärare har i sitt arbete måste förbättras. Vi behöver fler som väljer detta fantastiska yrke!, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55