Nu är det skolans tur

Regeringen, Centern och Liberalerna har idag nått en överenskommelse om hur försvarsmakten ska finansieras.   - Det visar att Sverige kan regeras och viktiga frågor hanteras. Nu måste en uppgörelse vad gäller skolan vara ett nästa steg. Skolan kommer annars förblöda om de nedskärningar och effektiviseringar som planeras genomförs, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Publicerad

Ett förstatligande av skolan ska utredas enligt januariavtalet. Detta kan ske i etapper och det vore därför lämpligt att börja med det som spelar störst roll för alla skolor – finansiering och resursfördelning. Det innebär att helt flytta över finansieringen för undervisning och elevhälsa från kommunerna till staten genom ett riktat bidrag till skolan, ett så kallat sektorsbidrag.

- Dagens situation är ohållbar. Därför menar jag att regeringen nu måste arbeta för att komma överens med Centerpartiet och Liberalerna om statlig finansiering av skolan, säger Åsa Fahlén.
 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55