”Abdul Masih Aphrem personifierar ordet eldsjäl”

Så börjar nomineringen till Årets språkliga eldsjäl 2019 som skickats in av kollegan Christina Hedman. Det är andra året som Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst utser en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl. 2019 går utmärkelsen till Abdul Masih Aphrem på Rågsveds grundskola i Stockholm.

Uppdaterad

Förskolan och skolan har i uppdrag att ge flerspråkiga barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet. Det är viktigt att barn och elever utvecklar sin läs- och skrivförmåga i modersmålet då det gör att språkutvecklingen för ett andraspråk går snabbare. Modersmålslärare har därför en avgörande roll för barn och elevers språkutveckling. Lärarna är också viktiga för att öka barns självkänsla och ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället.

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige har Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst instiftat priset Årets språkliga eldsjäl.

Abdul Masih Aphrem

, Rågsveds grundskola i Stockholm, har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl 2019.Utdrag ur nominering, skriven av Christina Hedman:”Abdul Masih Aphrem personifierar ordet eldsjäl och i hans mångåriga roll som modersmålslärare och studiehandledare på modersmålet vet alla som känner honom hur mycket han brinner för elevers flerspråkiga utveckling och lärande. De som känner Abdul Masih Aphrem – som till vardags går under namnet ”Abboud” – vet också att han oförtrutet och envist har arbetat med elevers språkutveckling och lärande på många olika sätt och i ett helhetsperspektiv. Med sin långa erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning i skolans alla stadier – från årskurs 1 till gymnasiet – vet Abboud vilka framgångsrecepten är.Abbouds stora engagemang för sina elever och dessas vårdnadshavare innebär att han utgör en fast punkt för många föräldrar/vårdnadshavare, elever och kollegor. Abbouds varma, respektfulla och fasta förhållningssätt till elever stärker, inspirerar och ingjuter hopp. I Abbouds undervisning finns också stor plats för skratt, poesi, litteratur – och sång. Om Abboud får sjunga gör han gärna det, och att hjärtat alltid är med råder det ingen tvekan om.”Juryns motivering:”Abdul Masih Aphrem är en lärare som personifierar ordet eldsjäl då han ger mer än det lilla extra. Han har byggt upp en miljö som välkomnar och synliggör alla modersmålslärare på skolan och arbetar hela tiden aktivt för att modersmålsundervisning ska ha en självklar roll på skolan, och utvecklas som ämne. Abdul bidrar till elevers flerspråkiga utveckling och lärande på många olika sätt och är en viktig koppling mellan elever, vårdnadshavare andra lärare och skolan.


Att Abdul och hans kollegor dessutom varje år anordnar firande av internationella modersmålsdagen, ett gediget arbete för att f


å en hel skola att samlas kring ämnet modersmål, är ytterligare ett exempel som visar på att Abdul är en språklig eldsjäl.”


”Engagerade modersmålslärare är mycket viktiga för att nyanlända elever ska integreras i den ordinarie undervisningen. Modersmål


et i sig är viktigt, men modersmålsundervisning


en förbättrar också elevernas möjligheter att tillgodogöra sig svenska. Jag är glad att vi på det här sättet kan uppmärksamma modersmålslärarna, som ger en grund för eleverna att bygga på och skapar en förståelse för vidare språkinlärning.”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Abdul Masih Aphrem och Christina Hedman får två gemensamma dagar på Bokmässan samt ett årsabonnemang på Begreppa.se*

(*Christina Hedman har överlåtit sitt pris till Abbouds kollega Susanne Danielsson, sva-lärare på Rågsvedskolan.) 


Nomineringsperioden har pågått från 23 april till 25 augusti och många fina nomineringar har kommit in.
Läs mer om Årets språkliga eldsjäl.
För mer information kontakta:
Alexandra BlombergMarknads- och försäljningsdirektör
ILT Inläsningstjänst
Mobil:

070-383 00 62
E-post: 

alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se


Helena LingeKommunikationschef
Lärarnas Riksförbund
Mobil:

070-215 10 15
E-post: 

helena.linge@lr.se


För upplysningar:


 
Zoran Alagic, senior rådgivare kommunikation, Lärarnas Riksförbund, zoran.alagic@lr.se


070-262 27 00

ILT Inläsningstjänst är en marknadsledande leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Vårt mål är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55