Idag firas Skolans dag

I dag den 10 september firas Skolans dag samtidigt som riksdagen samlas för ett nytt arbetsår. Skolans dag instiftades av Lärarnas Riksförbund för att uppmärksamma lärarnas och skolans betydelse.   – Därför vill vi sända en uppmaning till alla riksdagspartier inför det nya riksdagsåret: prioritera skolan, sätt rätt frågor i fokus och låt inte partipolitiskt spel gå före skolans bästa, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

– Inför riksdagens kommande debatter hoppas jag att partierna inte bara ger skolan stort utrymme utan också får den svenska skoldebatten att handla om rätt saker. Lärarnas Riksförbund ser några frågor som särskilt angelägna att ta tag i: den växande lärarbristen och den försämrade likvärdigheten, säger Åsa Fahlén.

– Statlig finansiering av skolan måste vara av högsta prioritet för den nationella skolpolitiken och bör ske med så bred politisk förankring som möjligt. Därför måste den utredning som aviserats i Januariavtalet för att ta fram beslutsunderlag om statlig skola genomföras skyndsamt. Att staten går in och tar över finansieringen löser inte alla problem men är en nödvändig förutsättning för en likvärdig och kompensatorisk skola, säger Åsa Fahlén.

Inför Skolans dag har samtliga riksdagsledamöter som sitter i utbildningsutskottet fått en uppmaning att följa en lärare under en arbetsdag. Många har gått ut i så kallade lärarskuggningar som genomfördes runt om i landet under förra veckan, vecka 36.

Lärarskuggningarna presenteras på LR.se i dag.

Länk: lr.se/skolansdag

Läs också Åsa Fahléns debattartikel i Aftonbladet i dag.

Länk:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpqKvO

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55