Skral skolbudget

Idag presenterade regeringen sina nyheter om skolan i regeringens budgetproposition för 2020. Lärarnas Riksförbund kommenterar:

Publicerad

- Skolbudgeten är skral mot bakgrund av de behov som finns och att skolan redan är utsatt för en våg av nedskärningar i kommunerna. Till det kommer ett finansieringsgap på hela 90 miljarder som väntar kommunsektorn. Det blir rena helvetesgapet för skolan. Staten måste därför snarast ta över det ekonomiska ansvaret för skolan innan gapet vuxit. Politikerna måste våga språnget nu, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Regeringen deklarerar nu en vilja att gå över till sektorsbidrag till kommunerna.

- Det är vällovligt men det är ett myrsteg mot en helt igenom statligt finansierad skola och när man nu slår ihop likvärdighetsbidraget med lågstadiesatsningen försvinner det mycket pengar på vägen. Det är orimligt, säger Åsa Fahlén. 

Arbetet med att inrätta ett professionsprogram för lärare inleds.

- Det är en framgång att vi ser konturerna av ett sådant program. Det är viktigt att en struktur för programmet byggs upp nu. Utredningsunderlaget är ju i praktiken färdigt. De avsatta 20 miljonerna 2021 och 30 miljonerna från och med 2022 måste gå till den regionala statliga skolinfrastruktur som bland annat ska hantera professionsprogrammet. Mer pengar behövs dock inom en mycket snar framtid om det ska kunna fyllas med ett innehåll som motsvarar lärarnas förväntningar, säger Åsa Fahlén.    
 
 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55