Speciallärare och specialpedagoger prisas i Kalmar

Lärarnas Riksförbunds Likvärdighetspris för skolan delas idag ut till specialpedagoger och speciallärare i Kalmarsunds gymnasieförbund. Priset ska lyfta fram olika insatser som görs för att främja en mer likvärdig skola.

Publicerad

– En likvärdig skola är en av Lärarnas Riksförbunds viktigaste frågor. Det är något som vi arbetar för på olika sätt, i olika former och många olika sammanhang, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.
 

Lärarnas Riksförbunds Likvärdighetspris för skolan ska delas ut varje månad fram till förbundets kongress i vår. Temat för kongressen är den likvärdiga skolan. Det första priset delas ut i dag i Kalmar av Johan Runesson, ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse

– Alla elever inte är lika. Även om elever ska ta ett ökat ansvar för sina studier med ökad ålder så är det inte alla som har förutsättningar att göra det. För dessa finns en hel yrkeskategori vars främsta uppgift är att göra skolan mer likvärdig. Det är på tiden att vi lyfter fram dessa speciallärare och specialpedagoger, säger Johan Runesson.

Motivering:


”Varje dag arbetar denna grupp för att göra skoldagen lite lättare, lite mer likvärdig för den grupp elever som behöver stöd och ledning av en specialpedagog eller en speciallärare. Dessa arbetar förebyggande för en tillgänglig och inkluderande skola.”

De belönade är:

Specialpedagoger:


Ann-Katrin Wijk (ann-katrin.wijk@ksgyf.se) - Stagneliusskolan

Anette Hörvin (ksgyf.se) anette.horvin@ksgyf.se - Stagneliusskolan

Maria Fröjd Engström (ksgyf.se) – Lars Kaggskolan

Susanna Quirhos (susanna.quiros-munoz@ksgyf.se) – Lars Kaggskolan

Susanne Truedsson (ksgyf.se) – Axel Weüdel (VUX)

Eva Karlsson (ksgyf.se) – Axel Weüdel (VUX)

Speciallärare:
Anna Nord (ksgyf.se) - Stagneliusskolan

Maria Persson (ksgyf.se) - Stagneliusskolan

Jenny Wennesund (ksgyf.se)- Jenny Nyström

Johanna Johansson (johanna.johansson@ksgyf.se)- Lars Kaggskolan

Rebecca Jusmo (ksgyf.se)- Lars Kaggskolan

Thea Persson (ksgyf.se) – Jenny Nyströmsskolan

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55