Lärarnas Riksförbund satsar på facklig styrka

Lärarnas Riksförbund skapar ett nytt verksamhetsområde som heter Facklig styrka och ett som heter Opinion och Kommunikation. Johan Forsberg anställs som ny kommunikationschef och Helena Linge får som förbundssekreterare ansvar för det nya verksamhetsområdet Facklig styrka.

Publicerad


– Genom omorganisationen kraftsamlar vi för att kunna fokusera ordentligt på den fackliga styrkan och att fortsätta bygga förbundet starkt. Det är ombuden och medlemmarna som ÄR Lärarnas Riksförbund, säger Andreas Mörck, Lärarnas Riksförbunds kanslichef.

Stötta och förstärka
– Med denna satsning ska vi stötta och förstärka förutsättningarna för våra ombud och därmed skapa ännu bättre facklig verksamhet som våra medlemmar kan dra nytta av.

Johan Forsberg är journalist i grunden och har bland annat arbetat på SVT i olika roller. Han kommer närmast från IT&Telekomföretagen inom Almega, där han arbetar som kommunikations- och marknadschef. Johan tillträder sin nya tjänst i mitten av februari.

– Det känns självklart bra och hedrande att få arbeta med viktiga frågor som rör skola och utbildning, frågor som verkligen betyder något – inte minst ur ett samhällsperspektiv, säger Johan Forsberg.

– Jag ser fram mot min nya roll som kommunikationschef på Lärarnas Riksförbund. Det är särskilt viktigt för mig att lära känna förbundets ombud och på djupet förstå medlemmarnas behov.

Nyckeln till facklig styrka

– Det som är viktigt för våra medlemmar och ombud är viktigt för Lärarnas Riksförbund som organisation, säger Helena Linge som kommer leda det  nya verksamhetsområdet Facklig styrka.

– Våra lokala förtroendevalda ombud har en nyckelfunktion. Ombuden har fackligt inflytande och påverkar genom förhandling, samverkan och genom att driva opinion för att skapa bra förutsättningar för lärarna som gör att lärarna har möjlighet att hålla hög kvalitet i undervisningen.

– Därför kraftsamlar vi och ger ombuden, och därmed våra medlemmar, ett ännu större fokus genom att stärka ombudsförutsättningarna utifrån behov och ge rätt stöd och verktyg, avslutar Helena Linge.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55