Viktigt att satsningar på skolan fortsätter

– Resultatet för svensk skola i PISA är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att återupprätta Sverige som kunskapsnation. Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Lärares förutsättningar att både planera och följa upp undervisningen är helt avgörande för undervisningens kvalitet och höjda kunskapsresultat. – Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering - och det måste ske nu, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


– Resultatet för svensk skola i PISA är mycket glädjande, eleverna presterar bättre inom alla tre testade ämnesområden. Det visar att de reformer som framförallt inneburit satsningar på läraryrket varit riktiga. Bättre lärarutbildning, omfattande kompetensutvecklingsinsatser och en attraktivare lön som gör att man vill satsa på lärarkarriären, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Bristande likvärdighet fortfarande ett stort problem

– Att kunskapsresultaten ökar är mycket viktigt. Fortfarande dras dock Sverige med mycket allvarliga likvärdighetsproblem. Den svenska skolan dras isär, och det hotar hela sammanhållningen i samhället. Detta måste tas på mycket stort allvar.

– Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att minska likvärdigheten ytterligare, förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste därför gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering och det måste ske nu.

Skolan måste bli bättre på att kompenserar för elevernas bakgrund
– Svensk skola förmår inte kompensera för elevernas olika förutsättningar. Likvärdigheten ligger fortsatt på en låg nivå. Resultaten visar att gapet mellan de bäst och de sämst presterande eleverna har ökat inom områdena läsförståelse och naturvetenskap, medan det är relativt oförändrat inom matematik.

– Det viktiga nu är att inte slå sig till ro med att kunskapsresultaten ökat. Skolan är fortsatt i behov av systemförändringar, då kommunerna och friskolorna inte på egen hand kan lösa likvärdighetsproblematiken. Skolan är ett nationellt intresse, och endast staten har förutsättningar att garantera hög kvalitet på undervisningen i hela landet, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55