Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

Publicerad


– Grundproblemet med för få timmar finns kvar. Det är nu helt nödvändigt att se över timplanen och hur timmarna kan omfördelas. Detta är ett bra tillfälle att ta bort elevens val, de timmarna skulle göra mycket större nytta i andra ämnen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund har nu sänt en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström och utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp där förbundet kräver att det görs en översyn av timplanen.


– Det blir ett stressmoment för lärare när mycket stoff ska trängas in trots att tiden inte finns. För att undvika detta måste timmarna bli fler innan de nya kursplanerna som är tänkta att börja gälla hösten 2021 införs. Nu är det upp till politikerna att snabbt ta initiativ i frågan. Dröjsmål drabbar lärarna, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55