Nödvändigt tillskott men pengarna måste nå skolan

Januaripartierna har alldeles nyss berättat att man tillför 5 miljarder kronor till välfärden redan i år.

Publicerad


– Det är ett absolut nödvändigt tillskott med tanke på kommunernas tuffa ekonomiska situation. De allvarliga nedskärningar på skolan som nu är på väg i många kommuner är djupt oroväckande. Frågan är om tillskottet verkligen kommer skolan till del och om det är tillräckligt. Lärarnas Riksförbund krävde redan under förra året en tilläggsbudget för år 2020. Men det är viktigt att pengarna nu verkligen kommer skolan till del. För vi vet av erfarenhet att statsbidrag inte är någon garanti för att kommunerna inte skär ner på skolan. En sådan garanti behövs, säger Åsa Fahlén.

Nyligen meddelade utbildningsministern att reglerna för likvärdighetsbidraget till skolan ändras.


– Regeringen har därmed redan äventyrat Skolkommissionens bärande förslag om att bidraget ska riktas till undervisning och elevhälsa samtidigt som kommunerna inte tillåts skära ner på sina personalkostnader. När nu nya pengar tillförs kommunerna måste regelverket stramas upp så att inte pengarna används för att fylla igen kommunernas svarta hål utan verkligen når ut på varje skola, säger Åsa Fahlén.

I januariavtalet finns det skrivningar som öppnar för ett förstatligande av svensk skola genom att frågan först ska utredas.


– De stora skillnaderna i elevers villkor måste Sveriges politiker ta på största allvar. Den ryckighet som präglar kommunsektorn är inte försvarbar. Nu måste takten öka för att få till stånd ett nationellt ansvar över svensk skola. En bra början är att staten tar över hela finansieringen av skolan genom ett sektorsbidrag. Det blir nu alltmer uppenbart att staten har bättre förutsättningar att hantera såväl finansiering som resursfördelning till skolorna, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55