Lärarnas Riksförbund – facket som växer

Lärarnas Riksförbund fortsätter växa. Det är en utveckling som hållit i sig under flera år och som vi är mycket glada över. En god organisationsgrad gör att förutsättningarna att bedriva framgångsrikt fackligt arbete ökar, säger förbundssekreterare Helena Linge.

Publicerad


Vid årsskiftet var antalet medlemmar 91 270, varav de yrkesverksamma ökade till 63 793. Det är rekordsiffror på helår för oss. Störst ökning ser vi bland de yrkesverksamma lärarna.

– Vi växer varje år. En viktig anledning till att vi stadigt växer kan vara tydligheten i de frågor vi driver. Det handlar mycket om det starka fackliga vardagsarbete som våra aktiva lokalombud driver för bra arbetsvillkor och löner för lärare och studie- och yrkesvägledare, säger Helena Linge.

Ökad organisationsgrad

Lärarnas Riksförbund har långsiktigt målsättningen att öka organisationsgraden för att bli ännu mer heltäckande i de akademiska yrkesgrupper av lärare och studie- och yrkesvägledare som förbundet företräder.


– Vår fortsatta ökning är också ett bevis för att vi har starkt gehör för förbundets tydliga inriktning att bekämpa nedskärningarna i skolan och motarbeta de ökade skillnaderna som svensk skola tyvärr präglas av. En viktig seger under året som gått har varit att vi äntligen utlovats ett beslutsunderlag för att förstatliga skolan. Detta är en tydlig profilfråga för Lärarnas Riksförbund och starkt efterfrågat i lärarkåren, avslutar Helena Linge.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55