Ta itu med skolans strukturella problem!

– Det är klart att studiero är en grundläggande förutsättning för att kunna lära sig. Vi misstror inte regeringens ambitioner. Men tyvärr har de nationella skolpolitikerna frånhänt sig ansvaret för den svenska skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en kommentar till att regeringen nu tillsätter en utredning som ska ta fram en nationell plan för trygghet och studiero i skolan.

Publicerad


– Kommuner och fristående skolor har inte förutsättningarna att bedriva en skolverksamhet där lärare har möjlighet och tid att med kvalitet bedriva sin undervisning, som de skulle kunnat göra, säger Åsa Fahlén.

– Vi vet att bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Och det går att skapa trygghet och studiero även på utsatta skolor. Elever behöver ordning, struktur och regler för att må bra och trivas i skolan. Det har vi i Lärarnas Riksförbund understrukit länge.

– Men för att allt detta ska kunna genomföras behöver staten ta ett fastare grepp om skolans styrning och finansiering. Först då finns de långsiktiga förutsättningarna för att förbättra såväl likvärdigheten i undervisningen som arbetsmiljöklimatet, där studiero för eleverna är en bärande del, understryker Åsa Fahlén.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55