Uselt med färre behöriga lärare i grundskolan

Idag kom Skolverket med siffror som visar att andelen behöriga lärare i grundskolan sjunker. Andelen behöriga är nu nere i 70,1 procent. Det betyder att det nästan är en tredjedel av dem som har en lärartjänst som saknar behörighet.

Publicerad


– Det är ett mycket tråkigt besked och ett uselt betyg till de ansvariga politikerna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det skiljer sig åt mellan friskolor och kommunala skolor. Friskolorna har endast 62,5 procent behöriga lärare på grundskolenivå medan det i kommunala skolor är 71,2.


– Det är en skillnad vi kunnat se tidigare och nu måste friskolorna skärpa sig för att rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Det handlar om att erbjuda bra villkor vad gäller arbetsbelastning och löner som lockar, säger Åsa Fahlén.

Lärarförsörjningen ser lite bättre ut i gymnasieskolan där andelen behöriga lärare totalt sett är 81,6 procent.


– Även om det ser något bättre ut på gymnasienivå är det siffror som förskräcker. Det är dessutom väldigt stora skillnader i landet och mellan skolor. Det duger inte eftersom vi vet att lärarna är nyckeln för att få goda kunskapsresultat. Ansträngningarna för att mota lärarbristen måste nu intensifieras, säger Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55