Likvärdighetspris för skolan till Jonas Vlachos

Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan lyfter fram olika insatser som görs för att främja en mer likvärdig skola. Med priset uppmärksammas hur förutsättningarna för alla elever kan bli mer jämlika och likvärdiga.

Publicerad


Lärarnas Riksförbunds Likvärdighetspris för skolan går till Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, som forskat om betygens likvärdighet och om betygsinflation.
 
Han har särskilt satt ljuset på friskolornas problem med betygsinflation. Han har också uppmärksammat skolans systemfel. Trots att elevernas undervisningstid är låg och lärartätheten hög, så arbetar svenska lärare och rektorer många timmar och de känner sig hårt pressade.
 
”Likvärdighet är en central fråga för oss. Det handlar om alla elevers rätt till god utbildning. Att ge alla elever en likvärdig och kvalitativ utbildning ställer oerhört stora krav på lärare och studie- och yrkesvägledare. Jonas Vlachos har länge och envetet hållit fast vid att granska betygssättningen i svensk skola. Det har varit viktigt och det hjälper och stärker likvärdigheten i skolan. Den skola som är så grundläggande för elevers framtid och för hela Sverige”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
 
”Vi tycker att Jonas Vlachos insats är viktig att uppmärksamma eftersom han under lång tid och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt så metodiskt identifierat skevheter i det svenska skolsystemet och så energiskt stått upp för sina forskningsresultat”, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Stockholm stad.
 
Motivering

”Jonas Vlachos har lyft fram problemen med den bristande likvärdigheten i betygssättningen i svensk skola och de konsekvenser som dagens betygssystem får för elever i olika skolor. Vlachos betonar insiktsfullt behovet och betydelsen av tidiga stödåtgärder i svensk skola. Han tvekar inte att som vetenskapsman och utifrån sina forskningsresultat vara aktiv i skoldebatten och spegla verkligheten.”

För mer information om priset till Jonas Vlachos

Ragnar Sjölander
distriktsordförande Lärarnas Riksförbund Stockholms stad
070-7601930
ragnar.sjolander@lr.se

Tidigare pristagare

September 2019

Specialpedagoger och speciallärare i Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar.

Oktober 2019

Partipolitiskt och religiöst obundna ideella organisationen Tamam, Lund.

November 2019

Bo Ströberg, journalist på tidningen Smålandsposten, Växjö.

December 2019

Åse Wall och Annika Wessberg, rektorer på Aroseniusskolan, Ale.

Januari 2020

Maria Järgenstedt, syv-samordnare, Härryda.

Februari 2020

Språkintroduktion, Umeå.

Mars 2020

Organisationen Mentor, Malmö.

April 2020
Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholm. 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55