Hög tid att ta itu med skolans bristande likvärdighet

Idag presenterade Björn Åstrand sin utredning om ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning på Dagens Nyheters debattsida. Lärarnas Riksförbund ställer sig helt bakom utredningens förslag men menar att det nu är dags att gå längre.

Publicerad


– Det är en mycket välkommen utredning som föreslår en rad kloka förändringar. När samhället är i kris får inte skolan – framtiden – glömmas bort. Tvärtom. Med ett skolsystem som bidrar till segregation och en kommunsektor med ett mycket ansträngt ekonomiskt läge är tiden nu mogen att sätta förändringar i verket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Det viktigaste är att så snart som möjligt ge staten ett tydligt ansvar för undervisningen för att uppnå en större likvärdighet i svensk skola. Det är utredningen inne på. Vi måste bort från dubbelfinansiering och dubbelstyrning. Hur detta ska gå till måste snabbutredas, och det är viktigt att både grundskolan och gymnasieskolan ingår i en sådan reform, säger Åsa Fahlén.

– Utredningens förslag om ett nytt skolvalssystem med gemensam antagning och förändrade urvalsgrunder är praktiskt lätt att genomföra. Vi måste slänga de ideologiska skygglapparna och inse att segregation inte gynnar någon. Det är oerhört viktigt att dessa förslag genomförs skyndsamt. Alla elever ska kunna mötas på ett sätt som faktiskt återspeglar hela samhället och som stärker likvärdigheten i skolan och sammanhållningen i hela samhället, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55