Coronakrisen i skolan – ökad arbetsbelastning och dubbelarbetande lärare

Sedan coronapandemin tog fart har trycket ökat på landets lärarkår. Så många som åtta av tio lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat i och med den världsomspännande pandemins framfart.

Publicerad- Lärarkåren är både hårt arbetande och utsatta i den pågående coronapandemin. Det är hög tid för krafttag från ansvariga politiker, myndigheter och arbetsgivare för att underlätta situationen i skolan. Alla har rätt till en dräglig arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.
I grundskolan beror den ökade arbetsbelastningen i stor utsträckning på att lärare tvingas bedriva dubbelarbete. Det handlar om att täcka upp för sjukskrivna kollegor och ge utökad undervisning till frånvarande elever. Klassrumsundervisning och undervisning på distans bedrivs inte sällan parallellt.
- Vi lärare ska inte behöva slå knut på oss själva för att kunna bedriva undervisning. Situationsanpassade lösningar behövs akut, säger Åsa Fahlén.
Hon fortsätter:
- Det är bra att digitala möjligheter finns när hela samhället sätts på prov, men de ökande kraven som nu ställs på lärarna och vad det innebär för arbetsmiljön måste uppmärksammas.
Förbundets undersökning visar bland annat också att 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen undervisar helt på distans. 2 av 10 gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler vilket 60 procent inte är nöjda med. Inom vuxenutbildningen ser man minskad elevnärvaro och svårigheter att bedriva undervisning enligt ordinarie schema.

Sammanfattade resultat:
• Att 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige.
• Att lärare i grundskolan i stor utsträckning bedriver dubbelarbete. Över hälften av lärarna täcker upp för sjukskrivna kollegor och en lika stor andel svarar att elevnärvaron är lägre än normalt.
• Att viss undervisning i grundskolan sker delvis på distans, från skolans lokaler. Undersökningen visar dock att grundskollärare i större utsträckning skulle vilja ha möjlighet att delvis undervisa hemifrån.
• Att 9 av 10 lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning undervisar helt på distans.
• Att 2 av 10 av gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler. Av dessa svarar 60 procent att placeringen för undervisningen var ofrivillig.
• Att 5 av 10 lärare i gymnasieskolan uppger att elevnärvaron har ökat sedan Coronapandemin tog fart. Flera vittnar dock om att den faktiska närvaron och deltagandet i undervisning är sämre, även om eleverna är digitalt närvarande.
• Att lärare inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsbelastning och i viss utsträckning minskad elevnärvaro. Dessutom uppger en tredjedel av lärarna att de inte kan bedriva undervisningen enligt ordinarie schema.

”Det jag gjorde förr på en timme, tar idag två timmar, men resultatet är max hälften”
Citat från undersökningen av en lärare inom vuxenutbildning.

Fakta om undersökningen:
För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt
1 000 lärare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 52 procent.

Ta del av undersökningen i sin helhet:LR.se/undersökningar 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55