Coronakrisen i skolan – fungerande tekniska lösningar ett måste

Den pågående coronapandemin skapar ett hårt tryck på en redan ansatt lärarkår. Många av Lärarnas Riksförbunds medlemmar fick från en dag till en annan ställa om all undervisning - från klassrummet till datorskärmen - och på grundskolan är dessutom dubbelarbetet utbrett. Nu under pandemin upplever så många som åtta av tio lärare en ökad arbetsbelastning.- I framförallt grundskolan har arbetsbelastningen ökat dramatiskt under coronapandemin. I dag undervisar lärarna parallellt, med elever på plats både i klassrummet och i hemmet framför datorskärmarna. Självklart ökar trycket på dessa lärare och det blir ännu viktigare att arbetsgivaren säkerställer en dräglig arbetsmiljö, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

Ett av de områden undersökningen fokuserar på är hur tekniken fungerar när undervisningen sker på distans. Att både hårdvara och mjukvara finns och fungerar klanderfritt blir avgörande i den rådande situationen. Över 90 procent av lärarna tycker att tekniken fungerar bra eller mycket bra och ungefär lika många anser att tekniken fungerar bra eller mycket bra för eleverna.


- Det är glädjande siffror. Men samtidigt ser det väldigt olika ut runt om i landet. Lärare som jag har talat med vittnar exempelvis om att alla elever inte har tillgång till egen dator eller en studievänlig miljö och att internetuppkopplingarna kan svaja betänkligt. Det är ingen bra grund för en likvärdig skola, säger Åsa Fahlén.

Sammanfattande resultat: 


  • Att 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige. Tidigare redovisad siffra.
  • Att i genomsnitt 25 procent av grundskollärare som undervisar på distans uppger att undervisningen i grundskolan bedrivs som fjärrundervisning, det vill säga att undervisningen sker på distans i realtid. Motsvarande siffra för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är 82 respektive 46 procent.
  • Att över 90 procent av lärarna tycker att tekniken fungerar bra eller mycket bra för egen del.
  • Att nästan 90 procent av lärarna som i någon utsträckning undervisar på distans anser att tekniken fungerar bra eller mycket bra för eleverna. Här finns dock en skillnad mellan skolformerna betydligt. Siffrorna för grundskola och vuxenutbildning ligger på 70 procent.

Fakta om undersökningen:
För att få en bild av hur den pågående pandemin har påverkat skolan har Lärarnas Riksförbund genomfört en undersökning bland medlemmarna. Totalt har drygt
1 000 lärare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 52 procent.

Ta del av undersökningen i sin helhet: LR.se/undersökningar