Välkommet förtydligande av lärares tillsynsplikt

Det är välkommet att Högsta domstolen slår fast att den elev som lyftes bort av en lärare inte utsattes för kränkning. - Det här är en otrolig lättnad tycker jag, det är jätteviktigt att det förtydligas att med lärares ansvar för att skapa trygghet följer befogenheter. Jag hoppas det kommer att skapa en större säkerhet och trygghet för lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


 - Undervisning och skolverksamheten sker kollektivt i den svenska skolan och lärare har ansvar för tryggheten inte bara för den enskilde eleven utan för hela klassen. De ska säkra en trygg skolmiljö för alla elever, säger Åsa Fahlén.
 
HD:s dom förtydligar Skollagen
- Man måste som lärare få agera när saker och ting inte står rätt till och ansvara med sunt förnuft för den allmänna ordningen i skolan, säger Åsa Fahlén. När hundratals barn ska vistas i samma byggnad krävs det helt enkelt tydliga regler och vuxna auktoriteter som upprätthåller dem. Domen i Högsta domstolen blir prejudicerande och talar om hur Skollagen ska tolkas. Det är ett välkommet förtydligande.
 
- Det är alltid en avvägningsfråga mellan den enskilda elevens behov och kollektivets behov. Här har Högsta domstolen landat rätt, säger Åsa Fahlén. 
 
- Det är bra att domstolen fastställer lärares rätt och skyldigheter att ingripa för att stödja trygghet och studiero och ingripa mot ordningsstörande uppträdande. Det är så tillsynsplikten definieras.
 
Blir större säkerhet för lärarkåren
Åsa Fahlén påpekar att ett fysiskt ingripande aldrig får handla om bestraffningar utan måste falla under tillsynsplikten för lärare.
 
- Vi lärare är väl medvetna om vårt ansvar för både elevernas kunskapsutveckling och säkerhet i skolan, vi vill våra elever väl. Om Lidköpings kommun fällts idag så hade det varit ett hårt slag för hela lärarkåren. Risken hade varit att lärare hade känt ännu större tvekan att ingripa än vad man idag ibland känner. Det här gör nu att det blir en större säkerhet framöver för lärarkåren. Och det gynnar också eleverna.
 
Lärares och elevers gemensamma arbetsmiljö
Både elever och lärare har rätt till en god arbetsmiljö och det är ytterst huvudmannens ansvar. Men precis som att lärare har sina skyddsombud att vända sig till är det viktigt att det finns en instans för eleverna när det uppstår situationer som inte känns ok.
 
- Det är dock bra att man tar avstamp i vad läraren uppfattar som nödvändigt, det är viktigt. Tidigare har det varit mindre fokus på lärarens situation och bedömning. Det har ställts orimliga krav tidigare. Nu visar man att domstolarna ska beakta lärarens bedömning, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55