Åsa Fahlén idag omvald

Idag valde Lärarnas Riksförbunds kongress Åsa Fahlén som ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Som förste vice ordförande omvaldes Svante Tideman och till andre vice ordförande omvaldes Sara Svanlund.

Publicerad- Det är både roligt och hedrande att medlemmarna vill att jag ska leda förbundet i fyra år till. Lärarnas Riksförbund präglas av framtidstro och optimism vilket gör att jag känner mig taggad för att fortsätta det viktiga arbetet med att flytta fram lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas positioner. Att vi lyckas är en ödesfråga för svensk skola och därmed för hela samhället. Vi måste snarast tillbaka till en situation där läraryrket är attraktivt, säger Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén valdes första gången till förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund i maj 2016. Förra året utsågs hon av TCO:s tidning Arbetsvärlden till en av fackens mediestjärnor strax efter LO:s och Kommunals ordförande.

- Lärarnas Riksförbund är ett stabilt och stadigt växande fackförbund som omvärlden lyssnar på med allt större intresse. LR har aldrig varit starkare och större än vad vi är idag. En viktig delseger under senare tid är att vi fått gehör för att det ska tas fram ett beslutsunderlag för ett statligt huvudmannaskap för skolan, säger Åsa Fahlén.

Under nästa vecka återupptas kongressen med viktiga frågor som bland annat berör arbetsmiljö/arbetstid, lön och ett förslag till en utredning om en ny organisering av lärarna.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55