Skolan behöver 1000 nya studie- och yrkesvägledare

Idag firas Vägledningens dag för att uppmärksamma studie-och yrkesvägledningens betydelse. Det behövs fler utbildade studie- och yrkesvägledare på våra skolor. Nu kräver Lärarnas Riksförbund att det rekryteras 1000 nya studie- och yrkesvägledare för detta viktiga uppdrag.

Publicerad


 

– Behovet av kvalitativ studie-och yrkesvägledning har aldrig varit större. I en djungel av utbildningar och yrkesbanor behöver fler vägledning. Avhopp och felval som resulterar i programbyten leder till enorma kostnader, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Det saknas helt begränsningar för hur många elever en studie- och yrkesvägledare ska vägleda. Lärarnas Riksförbund har därför satt upp riktlinjer för ett rimligt antal elever per studie- och yrkesvägledare (i genomsnitt 400).


– Få uppmärksammar den stora bristen på utbildade studie- och yrkesvägledare i lärarbristens tid. Vägledarna sliter ofta på ohållbara tjänster med fler elever än vad de har tid och förutsättningar för. Nu behöver det rekryteras drygt 1000 nya behöriga studie- och yrkesvägledare för att möta de behov som finns, säger Åsa Fahlén.

Under den senaste femårsperioden har det utexaminerats i genomsnitt cirka 230 nya studie- och yrkesvägledare per år. Det skulle behöva examineras minst 200 fler per år under de kommande fem åren för att möta rekryteringsbehoven i enbart grund- och gymnasieskolan med de riktlinjer som Lärarnas Riksförbund föreslagit.


– Utöver de uppenbara behoven som finns inom ungdomsskolan tillkommer ett snabbt ökande behov av vägledning inom vuxenutbildningen särskilt med tanke på den stora expansionen. Många människor behöver hjälp för att hitta rätt vägar till de jobb som, trots den höga arbetslösheten, finns i många branscher. Det är därför hög tid att beslutsfattarna erkänner vägledningens betydelse och ser det som en investering som kan ge sjufalt tillbaka. För vägledning gör skillnad, för individen och för samhället i stort avslutar Åsa Fahlén.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55