Bästa examensarbete 2020

Lärarnas Riksförbund delar idag ut två priser för årets bästa examensarbete inom lärarutbildning. Prissumman är 10 000 kronor vardera och priset arrangeras av Lärarnas Riksförbunds forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning. De krav som ställs på pristagarna är bland annat att det ska vara ett arbete som är relevant för läraryrket och godkänt under det gångna året.

Publicerad


– Det är glädjande att få belöna lärarstudenter som visar att de ser vad som är viktigt för läraryrket och studie- och yrkesvägledaryrket. Ett examensarbete blir ofta startpunkten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund. Dessa arbeten är också viktiga för att ge ny kunskap som är relevant för yrket. Detta vill vi i Lärarnas Riksförbund uppmärksamma med priset ”Årets bästa examensarbete”, säger Svante Tideman, förste vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

För år 2020 har två pristagare utsetts:

*Josefin Hellman
för examensarbetet ”Klipp-och-klistra eller referera vetenskapligt?: En undersökning om hur studenter refererar och vad som krävs för att utveckla detta kunnande”, Linköpings Universitet.

Juryns motivering:
”Ett arbete som breddar kunskapen om och ger nya insikter i frågan om referathantering där såväl lärare som elever behöver både råd och stöd för att utveckla undervisning och inlärning.”

*Josefine Svensson,
för examensarbetet ”Mot en digitaliserad läsundervisning: Critical literacy med digitala verktyg på högstadiet”, Lunds Universitet.

Juryns motivering:
”En uppsats som förtjänstfullt behandlar ett så aktuellt ämne som skolans digitalisering med fokus på lärare, elever och innehåll i undervisningen snarare än tekniska förutsättningar.”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55