Distansundervisning svårt men nödvändigt

– Ett svårt men rimligt beslut säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén om regeringsbeslutet att övergå till distansundervisning i gymnasieskolan.

Publicerad


– Det fanns inget alternativ till beslutet mot bakgrund av den smittspridning som nu förekommer bland äldre elever. Men det finns också en utbredd oro inom grundskolan särskilt på grundskolans högstadium. Där måste riskbedömningar omedelbart genomföras och all undervisning i trånga lokaler snabbavvecklas. All verksamhet som kan ske från hemmet ska i detta läge också ske från hemmet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Distansundervisning leder till ökad arbetsbelastning för en redan hårt pressad lärarkår som nu återigen får göra om sin planering och anpassa sig efter nya krav. Hur lärarna än sliter så vet vi att det kommer att leda till att vårens kunskapstapp nu byggs på ytterligare. Då uppskattade vi det till drygt fem miljarder. Nu blir det ännu större. Var finns kompensationen för detta och när får skolan sin tilläggsbudget? frågar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55