Ny facklig organisering av Sveriges lärare

I dag, 19 mars, presenterar den särskilda utredare, Andreas Mörck utredningen om framtidens organisering av Sveriges lärare. - Utredningen visar att lärarkåren vill och behöver något nytt. En ny organisering för att på bästa sätt ta vara på och säkra styrkan i det fackliga medlemskapet, säger Andreas Mörck.Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 beslutade att utreda hur Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare ska organiseras i framtiden för att på bästa sätt skapa maximal nytta för förbundets medlemmar. Styrelsen tillsatte Andreas Mörck som särskild utredare och utredningen lämnades idag över till LR:s styrelse.


 Det finns en tydlig vilja hos medlemmarna att skapa en helt ny organisation för lärarkåren. Därför föreslår jag att Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare etableras som nya organisationer inom Saco från och med den 1 januari 2023, säger Andreas Mörck.

Det rör sig inte om en sammanslagning av befintliga förbund – Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund – utan en helt ny organisation för maximal medlemsnytta.


 Medlemmarna är fundamentet i varje fackförbund. För att möta arbetsgivarens krav och villkor måste vi som organisation bli ännu vassare på att ta tillvara medlemsintressen som exempelvis lärarnas arbetsvillkor, lön och arbetsmiljö. Därför är det viktigt att vi nu vänder blicken framåt mot nya möjligheter, säger Andreas Mörck.

Han fortsätter:


– Jag kan konstatera att det finns förutsättningar för att etablera Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare, men det kräver en flexibilitet hos alla ingående parter.

  

Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande, Åsa Fahlén, kommenterar:

– Jag har i dag tagit emot utredningen om en ny organisering av Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi kommer nu att, helt enligt Lärarnas Riksförbunds kongressbeslut, bjuda in Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund till samtal gällande en framtida organisering. Om förutsättningarna finns för en sådan, kommer vi att återkomma till ett förbundsmöte med förslag till beslut.

Fakta:

Organisationsutredningen i sin helhet hittar du här: lr.se/organisationsutredning