Stor covid-oro hos lärare

En alldeles färsk undersökning från Lärarnas Riksförbund bland lärare och studie- och yrkesvägledare visar att var fjärde grundskollärare har haft konstaterad covid-19 och 2 procent har pågående sjukdom. För gymnasielärare är motsvarande siffra närmare 15 procent som haft och 3 procent som har pågående sjukdom.

Publicerad– Det är uppenbart att det varit omöjligt att hålla avstånd i skolorna eftersom smittan fortsätter spridas. Med återöppnade skolor ökar oron i synnerhet när det nu tillkommer nya varianter av viruset, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Sex av tio svarande som smittats bedömer att det skett på arbetsplatsen.


– Alla arbetsgivare har inte tagit detta på samma allvar. Det finns exempel på kommuner som till och med förbjudit skyddsutrustning. Bilden är spretig och det tycks finnas ett stort mått av godtycke i bedömningarna. Det duger inte. Här borde staten visat handlingskraft och tagit ett större ansvar istället för att lämpa över ansvaret på dem som varken har kunskaper eller kompetens att göra sådana bedömningar, säger Åsa Fahlén.

Undersökningen visar att åtta av tio lärare och studie- och yrkesvägledare någon gång känt olust och till och med rädsla för att gå till arbetet på grund av covid-19.


– Lärarna borde prioriterats för vaccination. Något Lärarnas Riksförbund påtalade redan i december. Endast tre procent av lärarna har nu fått någon vaccination. Mot slutet av terminen finns risken att elever söker sig till skolan för att visa upp sina kunskaper oavsett hur de mår. Det är en sjuknärvaro som kan vara rena dödsfällan för lärare så jag är inte förvånad över att många lärare känner olust, säger Åsa Fahlén

Undersökningen gjordes under perioden 20-28 april. I urvalet ingick 1050 personer och svarsfrekvensen var 59 procent


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55