Skolor avstår att säkra elevers rätt till behöriga lärare - se hur din kommun placerar sig

Genom att anställa obehöriga sparar skolans huvudmän 3,3 miljarder kronor varje år. – Parallellt med att vi hela tiden pratar om bristen på behöriga lärare så ser vi alltså att man kan tjäna pengar på att välja bort de utbildade lärare som ändå finns, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Huvudmän i län som har en relativt låg andel legitimerade lärare och därmed skulle behöva anstränga sig mer för att försöka rekrytera behöriga har i större utsträckning svarat att det förekommer att obehöriga anställs utan att rekryteringsförsök görs.


Behövs mer formella krav
– Det måste ställas formella krav på att huvudmännen kontinuerligt måste göra stora ansträngningar för att tillsätta lärar­tjänster med behöriga, säger Åsa Fahlén.

Bland de tio procent högstadieskolor som har lägst andel behöriga lärare utgör friskolorna 67 procent, trots att de bara står för 26 procent av det totala antalet högstadieskolor.

Friskolor måste skärpa sig
– Friskolesektorn behöver ta ett mycket större ansvar för lärarförsörjningen än man gör i dag, säger Åsa Fahlén.

70 procent av föreningsombuden sa att de vanligaste orsakerna till att huvudmannen eller rektor väljer att förnya tidsbegränsade anställningar av obehöriga var att det inte fanns behöriga lärare att tillgå. Nästan 30 procent angav att det ansågs billigare att anställa obehöriga på grund av löneläget och ansträngd budget.

Extra statsbidrag
Lärarnas Riksförbund presenterar också ett förslag till ett statsbidrag som ska gå till huvudmän som har en hög andel behöriga lärare. I modellen viktas huvudmäns behörighetsläge i förhållande till de förutsättningar man har.

10 i toppen
(högst andel behöriga med hänsyn tagen till elevsammansättning, geografiska och demografiska förutsättningar):
Åtvidaberg, Storfors, Sorsele, Torsås, Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola, Bladins Skola i Malmö, Kalmar, Nordmaling, Laholm och Övertorneå.

10 i botten (lägst andel behöriga med hänsyn tagen till elevsammansättning, geografiska och demografiska förutsättningar):
Boukefs Privatskola AB, Vetenskapsskolan i Göteborg AB, Södermalmskyrkan, Friskolan Vintergatan Ekonomisk Förening, Sigtuna Friskola, Stiftelsen Pauliskolan, Ingridskolan, Deltaskolan, Primaskolan, Letebo Utbildning.

Läs rapporten: ”Vem vill anställa en behörig lärare? Pdf, 566 kB.

OBS! Gå in på bilaga 1.1: "Modellskattad avvikelse per huvudman" och se var din kommun eller friskola befinner sig i undersökningen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55