Det stora kunskapstappet måste hämtas igen

- Det är nu viktigt att det görs kontinuerliga riskbedömningar vid eventuella lokala utbrott i skolan till hösten. Det måste finnas beredskap och strategier om smittspridningen åter snabbt ökar. Arbetsgivare och huvudmän måste ta sitt ansvar och i samarbete med våra företrädare planera verksamheten. Det säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en kommentar till dagens besked att skolan ska återgå till närundervisning som norm till hösten.

Publicerad


- Dagens besked betyder att vi nu arbetar för en återgång till mer eller mindre normal verksamhet i skolan till hösten. Dock är det viktigt att det görs kontinuerliga riskbedömningar vid eventuella lokala utbrott, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

- Det måste finnas beredskap och strategier om smittspridningen åter snabbt ökar.

- Vi lärare har haft en mycket hög arbetsbelastning under de senaste tre terminerna. Nu behöver vi och eleverna en trygg och lugn verksamhet i skolan.

- Det stora kunskapstappet som riskerar att bli följden behöver nu återtas och hämtas igen! Det betyder att arbetsgivare och huvudmän måste ta sitt ansvar och i samarbete med våra företrädare planera verksamheten, avslutar Åsa Fahlén.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55