Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen mellan förbunden. Avsiktsförklaringen syftar till att etablera en ny organisering inom utbildningssektorn från och med den 1 januari 2023.

Publicerad


Som en konsekvens av avsiktsförklaringen ska förbunden nu ta fram en gemensam inriktning för organiseringen. Den inriktningen ska utgå från följande fyra grundläggande förutsättningar:


• En ny organisering behöver återfinnas i Saco.

• En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att lärarna är behöriga för sitt uppdrag. 

• En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation

• Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.

- Varje organisation behöver utifrån ett medlemsperspektiv utvärdera att man är optimalt organiserade. Utifrån förbundets kongressbeslut har vi nu utrett frågan och jag kan konstatera att det finns ett tydligt medlemsstöd för en ny gemensam organisering. För mig kommer det vara helt avgörande att vi i framtiden bättre tillvaratar medlemmarnas intressen och att en ny organisering genomförs på rätt sätt, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

- Vårt mål med en ny organisering för Sveriges skolledare är att bygga ett ännu starkare förbund för landets skolledare. Ett samlat förbund för samtliga landets skolledare ger oss mer styrka för att arbeta för professionsutvecklingen för skolledare och i det utbildningspolitiska arbetet. Jag är mycket glad att vi nu tar det första steget med en gemensam avsiktsförklaring, säger Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund.

- Vi lärare och skolledare står inför många utmaningar. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens. Det är ohållbart och därför behöver vi kraftsamla i en starkare gemensam organisering för att tillsammans få till stånd en förändring och maximera medlemskraften, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

- Genom att organisera sig gemensamt kan Sveriges alla skolledare skapa maximal facklig styrka och bli slagkraftigare i förhandlingarna. På så sätt optimeras också medlemsnyttan. Men det som är bra för skolledarna är också bra för lärarna. Vi har ett gemensamt samhällsuppdrag och behöver med förenade krafter arbeta för att få bättre förutsättningar för att klara det, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, Lärarförbundet skolledare.

Avsiktsförklaringen återfinns i sin helhet via följande länk:


https://www.lr.se/4.23d6420617a002d0a0a3245.html


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55