Behövs även satsning på analoga läromedel nu

Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i svenska skolor. Men det är viktigt att det inte bara blir satsningar på digitala läromedel. Sveriges elever och lärare och elever efterfrågar böcker att använda i undervisningen, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Lärarnas Riksförbunds andre vice ordförande Sara Svanlund kommenterar Liberalernas krav under dagens Almedalstal på att det ska satsas mer pengar på läromedel i skolan.

"Nyamko Sabuni har alldeles rätt i att det behövs mer resurser till läromedel. Det avsätts alldeles för lite pengar. 

Men då är det också viktigt att ge lärarna mer inflytande över vilka läromedel som används. 

Skolan måste låta lärarna bestämma mer. 

Under pandemiåret har vi haft mycket användning av digitala läromedel och hjälpmedel med distans- och fjärrundervisning. 

Beslut om dessa sker ofta på en annan nivå än på skolan och där lärare inte kan påverka tillräckligt.

Och det är viktigt att det inte bara blir satsningar på digitala läromedel. Sveriges elever behöver analoga läromedel också! Både lärare och elever efterfrågar böcker att använda i undervisningen.”


Sara Svanlund nås på: 070-648 79 75


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55