Skolpolitisk tåfjutt

Regeringen har nu offentliggjort sin budgetproposition för år 2022. Av det stora reformutrymmet på 74 miljarder kronor tillförs skolan endast 1,3 miljarder. Lärarnas Riksförbund kommenterar:

Publicerad


– Regeringen missar öppet mål med denna skolpolitiska tåfjutt. Rejäla satsningar på skolan och lärarna hade kunnat lösa många av dagens samhällsproblem. Och hindra morgondagens. Det är uppenbart att regeringen inte tagit till sig magnituden av det kunskapstapp som pandemin har förorsakat och insett vilka satsningar som nu är viktigare än någonsin, säger Åsa Fahlén ordförande Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55