Nytt avtal för privatanställda lärare klart

Lärarnas Samverkansråd där Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ingår har idag slutit ett nytt tvåårsavtal med Almega tjänsteföretagen som bland annat representerar de stora skolkoncernerna.

Publicerad– Vi kan konstatera att medlemmarna inom privat sektor har en allt tuffare arbetsmiljö och vårt avtal måste bli en vändpunkt där lärarna ges tillräckligt med tid för sin undervisning och tillhörande för- och efterarbete. Dessutom är det alldeles nödvändigt att lönerna inom privat sektor uppvärderas, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Förhandlingarna har stundtals varit mycket hårda och också givande.


– Det krävs tydliga steg framåt i arbetstids- och arbetsbelastningsfrågor, och att lärarstatusen höjs och yrkets attraktivitets stärks. Ett särskilt fokus ska läggas på att lönenivåerna både attraherar behöriga och legitimerade lärare, och leda till att fler stannar i yrket. Vi satte stopp för arbetsgivarens försök att öka mängden reglerad arbetstid och antalet arbetsdagar för lärare med ferietjänst, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet. 

Avtalet gäller från 1/9 2021 till 31 augusti 2023 och berör ca 6 000 av Lärarnas Riksförbunds medlemmar.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55