Lärare och skolledare säger ja till ny organisering

I dag har resultaten av medlemsomröstningarna i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund blivit klara. Omröstningarna har genomförts digitalt under en knapp månad. De visar att medlemmarna i respektive förbund vill gå vidare med förslaget om en helt ny facklig organisering där lärare återfinns i ett förbund och skolledare i ett annat.

Publicerad– Medlemmarna har nu sagt sitt och de ställer sig bakom en ny facklig organisering. Jag är stolt över att så många ville ge uttryck för sin åsikt och glad över att resultatet blev så tydligt. Förbundsstyrelsen har tidigare lovat att gå vidare i den riktning som medlemmarna pekar ut. Medlemmarnas vilja är tydlig och de vill att vi går vidare i processen med att etablera Sveriges Lärare. Det betyder att vi inom förbundet behöver samla oss, oavsett vilken åsikt man hittills haft, och med stor respekt för varandra tillsammans ta nästa steg i processen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

 

– Medlemmarna ser fördelarna med en samlad, stark och självständig organisation för skolledare och har röstat ja till att gå vidare i processen. Denna positiva respons tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med att hitta lösningar på de kvarstående frågorna. Målet är att etablera Sveriges Skolledare som ett framträdande professionsförbund för ledare inom utbildningssektorn, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

 

– Lärarförbundets medlemmar har gett oss ett tydligt besked – de vill att vi fortsätter resan mot en ny, gemensam organisering i syfte att maximera lärarkårens fackliga styrka och påverkanskraft. Det breda stödet från medlemmarna ger oss ett tydligt mandat att gå vidare i processen där nästa steg är kongresserna i maj. Sveriges lärare har allt att vinna på att stå enade, därför tycker jag att det här beskedet är väldigt glädjande, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

 

– Det känns bra att så många av Lärarförbundet Skolledares medlemmar har tagit chansen att rösta, och att resultatet blev ett tydligt ja. Det visar att medlemmarna tror på förslaget om att samla Sveriges skolledare i ett enda, starkt förbund. Allt för att optimera medlemsnyttan och möjligheterna att skapa bättre förutsättningar, löner och villkor i såväl arbetsmiljö- som professionsfrågor, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Av Lärarnas Riksförbunds yrkesaktiva medlemmar röstade 76,8 procent (25 284 personer) för förslaget till ny organisering, 20.0 procent (6 578 personer) avvisade förslaget och 3,2 procent (1057 personer) valde att avstå. Andelen yrkesaktiva  medlemmar som deltog var 50,3 procent (32 919 antal). 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55