Lärarnas samverkansråd varslar om kyrkokonflikt

Medlingen mellan parterna inom kyrkan om nytt anställnings- och löneavtal liksom ett omställningsavtal, som svarar upp mot den ändrade lagstiftningen och det den övriga arbetsmarknaden kommit överens om, slutade i oenighet.

Publicerad


Lärarfacken liksom övriga fackförbund sa ja till medlarnas hemställan, medan Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation sa nej. 

Lärarfackens samverkansråd varslar nu om konflikt. Varslet innebär arbetsnedläggelse för kyrkomusiker i domkyrkopastoraten i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Uppsala, Visby och Växjö. Dessutom läggs all nyanställning och allt övertids- och mertidsarbete i blockad. 

– Kyrkans Arbetsgivarorganisations ställer sig helt vid sidan om normen på svensk arbetsmarknad. Det är under all kritik.Våra medlemmar har rätt till samma villkor och trygghet som garanteras på den övriga arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas agerande tvingar oss att varsla om konflikt. Om de inte ändrar sig kommer musiken att tystna i domkyrkorna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.  

– Ett varsel om konflikt är ingen lättsinnig handling men resultatet av att arbetsgivaren oväntat avvisat ett väl balanserat bud. Den skulden vilar nu tungt hos arbetsgivarna eftersom de sa nej till medlarnas bud, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén. 

 

 

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55