Lärarnas Riksförbund vill utreda skolans betygssystem

Efter en omröstning beslutade Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte på måndagen att nuvarande betygssystem i grundskolan och gymnasiet ska utredas.

Publicerad


Lärarnas Riksförbund delar bilden av att nuvarande betygssystem, där bland annat betyget F underkänner elever, inte fungerar väl. Dagens betygssystem bidrar till att slå ut elever och skapar en stor stress för såväl lärare som elever. Ett nytt betygssystem måste balanseras mellan de olika behov skolsystemet har.


- Vi vill utreda om vi ska införa ett nytt betygssystem, till exempel relativa betyg. Vi utesluter inga åtgärder eller förändringar i detta läge. Vi ser att det nuvarande betygssystemet leder till stress och utslagning för eleverna och en pressad arbetsmiljö för lärarna, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55