Så ska nya lärarfacket ledas

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund beslutade den 21 maj i år att bilda det gemensamma fackförbundet Sveriges Lärare. Fackförbundet Sveriges Skolledare bildas också, liksom föreningen Facken inom utbildning som ska fungera som en brygga mellan förbunden. Nu är det klart hur ledarskapet ska se ut fram till Sveriges Lärares första ordinarie kongress i maj 2024.

Publicerad


I samband med bildandet av Sveriges Lärare, den 1 januari 2023, träder övergångsregler för förtroendevaldas roller i kraft. Reglerna, som har antagits av Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte och Lärarförbundets kongress, anger bland annat att ledarskapet ska vara delat. Detta gäller även rollen som förbundsordförande.Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är fram till årsskiftet i år två suveräna förbund med varsin ordförande, men de två ordförandena kommer redan under 2022 att dela på ledarskapet i etableringen av Sveriges Lärare och Facken inom utbildning.

Från och med idag, den 1 juni 2022, fördelas ledarskapet i enlighet med följande:


Johanna Jaara Åstrand, ordförande, etableringen av Sveriges Lärare.
Andreas Mörck, kanslichef, etableringen av Sveriges Lärare.

Åsa Fahlén, ordförande, etableringen av Facken inom utbildning.
Lena Durfors, verksamhetschef, etableringen av Facken inom utbildning.

Från den 1 augusti 2023 kommer ledarstrukturen att växla och är fram till den första ordinarie kongressen i maj 2024 följande:

Åsa Fahlén
, ordförande, etableringen av Sveriges Lärare.
Lena Durfors, kanslichef, etableringen av Sveriges Lärare

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, etableringen av Facken inom utbildning.
Andreas Mörck, verksamhetschef, etableringen av Facken inom utbildning


Även inom Sveriges Skolledare ska det tillämpas ett delat ledarskap. Hur det delade ledarskap kommer att se ut kommuniceras inom kort.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55