Professionsprogrammet måste ledas av professionen – inte av byråkrater

Lärare måste själva styra över sin egen kompetensutveckling. Därför är det oacceptabelt att regeringen fattat beslut om att det kommande professionsprogrammet ska ledas av Skolverket. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill att lärarna ska ges makten över yrkets utveckling.


Regeringen har nu fattat några av de första besluten gällande att inrätta ett så kallat råd för skolväsendets professioner. Det kommande professionsprogrammet ska innehålla en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem med flera meriteringsnivåer som man som legitimerade lärare ska kunna erhålla. Enligt regeringens beslut ska ordförandeskapet i rådet innehas av Skolverket. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att det är oacceptabelt. Ett professionsprogram måste självfallet ledas av professionen, det vill säga lärarna.


-Professionsprogrammet är oerhört viktigt för läraryrkets utveckling och attraktivitet. Men regeringen tänker helt fel när de utser en myndighet att leda arbetet. Det är lärarna som ska ha det största inflytandet över sin egen kompetensutveckling och inte byråkrater, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Regeringens förslag innebär också att rådet får i uppdrag att föreslå ytterligare en meriteringsnivå: erfaren lärare. En sådan nivå kommer att omfatta betydligt fler lärare än idag. Det är mycket positivt. Alla legitimerade lärare med gedigen erfarenhet måste premieras inom ramen för professionsprogrammet. På så vis erbjuds lärare möjlighet till professionell utveckling och mer avancerade uppdrag. Detta måste göras rätt för att ha potential att råda bot på den akuta lärarbrist som råder i Sverige.


-Vi har verkligen betonat betydelsen av att det finns ett meriteringssteg för erfarna lärare. Vi välkomnar därför att regeringen lyssnat på oss och nu ger i uppdrag att ett sådant steg ska utformas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén. 

Lärarfacken: Regeringen undergräver lärarlegitimationens status - Altinget - Allt om politik: altinget.se Länk till annan webbplats.