Lärarfacken välkomnar ny utredning: Säkerhet i skolan måste prioriteras

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som från och med januari 2023 bildar Sveriges Lärare, välkomnar regeringens beslut att starta en ny utredning om säkerhetsarbete i skolan.

Publicerad


Den senaste tidens attacker som skett i skolmiljö är oacceptabla. Skolan måste vara en trygg och säker plats för lärare och elever. Därför är det välkommet att regeringen nu ska utreda säkerhetsarbetet i skolan under ledning av Jonas Trolle. Lärarfacken har länge kämpat för att politikerna ska inse att det är det förebyggande arbetet som är det viktigaste för att öka tryggheten i skolan.

Men nu hoppas vi att regeringen också hörsammar det vi har påtalat länge: att det behövs mer resurser till lärarna men också till elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och bättre möjligheter till samverkan med polis och socialtjänst för att stärka säkerheten i skolan.

 

- Det är i det förebyggande arbetet vi verkligen kan göra skillnad, så skolor får fortsätta att vara trygga och öppna. Vi välkomnar särskilt utredningens samordningsuppdrag, lärare med rätt förutsättningar kan göra mycket för att tidigt fånga upp elever, men i dessa frågor måste hela samhället agera samfällt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

 

Lärarfacken har länge påtalat att en beredskap för skoldåd ska finnas på varje skola och bör inrättas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, därför är vi glada att utredningen nu ska se över hur skolans beredskap ska stärkas.

 

- Huvudmännen måste ha en god krisberedskap och lärare måste få möjligheter att öva på olika scenarion. Nu hoppas vi också att justitieministern skyndar på processen att se till att lärare får samma rättsliga skydd som blåljuspersonal och lägger ett förslag så fort som möjligt, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55