Lärarfacken varnar: Över 200 skolor kan stänga på grund av lärarbrist

Skyddsstoppet på Nya Raketskolan i Kiruna ansågs vara en ovanlig åtgärd i Sverige, men nu håller även Vittangi skola i Kiruna stängt på grund av lärarbrist. Nu varnar lärarfacken för att fler skolor är i riskzonen – över 200 grundskolor har en ännu lägre andel behöriga lärare än Nya Raketskolan.

Publicerad


På Vittangi skola, som nu har stängts, fanns det enbart 15,4 procent legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne under läsåret 2021/2022. På Nya Raketskolan årskurs 4–6 var motsvarande siffra 39,8 procent.

Elevers möjligheter att mötas av legitimerade lärare varierar kraftigt beroende på skola och del av landet. Läsåret 2021/2022 hade 214 skolor i Sverige en lägre behörighetsgrad än Nya Raketskolan vilket placerar dem i riskzonen för att behöva stängas.


- Det är inte klokt att vi har så många skolor som saknar legitimerade lärare. Det slår hårt mot eleverna och drabbar såväl skolresultaten som lärares arbetsbelastning. För att långsiktigt komma till rätta med lärarbristen och skapa likvärdiga förutsättningar krävs ett statligt huvudansvar och insatser som gör läraryrket mer attraktivt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet (som den 1 januari 2023 bildar Sveriges Lärare tillsammans med Lärarnas Riksförbund).

Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2021–2022 saknas 22 500 legitimerade lärare i grundskolan i Sverige.


Kontakt

Helena Mehra, presschef Lärarnas Riksförbund
070-142 89 41
helena.mehra@lr.se

Hanna Svensson, pressekreterare Lärarförbundet
076-844 44 34
hanna.svensson@lararforbundet.se

 

 

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55