Så tycker Lärarnas Riksförbund

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Lärarnas Riksförbund är att stödja våra medlemmar med vår samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket. Vi är också en framträdande aktör i frågor som rör skola och utbildningspolitik.

För att lärmiljön och utbildningen ska hålla en hög och jämn kvalitet behöver lärare utrymme att vara just lärare. Vi arbetar hårt för att framtidens skola ska uppfylla dessa krav.

Här kan du läsa lite om vad förbundet tycker i olika frågor

Om coronaviruset och covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information om corona-situationen kopplat till skolan. Frågor och svar för dig som arbetar som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Information och svar på dina frågor
Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Vi vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans.

Läs mer
Undervisningstiden måste bestämmas

Undervisningstiden måste bestämmas

Vi anser att lärares undervisningstid måste bestämmas, och att det till denna kopplas tid till för- och efterarbete.

Läs mer
LRs Studie- och yrkesvägledning

LRs Studie- och yrkesvägledning

Det är stora skillnader i landet vad gäller antal elever per vägledare, andel behöriga vägledare och kvaliteten på vägledningen. Det vill vi ändra på.

Läs mer
Om friskolor och skolvalet

Om friskolor och skolvalet

LR har sedan friskolereformen på 1990-talet haft en positiv inställning till friskolor, men vi säger NEJ till marknadsskolan.

Reformera vuxenutbildningen

Reformera vuxenutbildningen

Det är angeläget att Sverige tar tag i utmaningarna inom den kommunala vuxenutbildningen. Det innebär rejäla satsningar på att förbättra lärarnas arbe...

Läs mer
LR om Lärarlönelyftet

LR om Lärarlönelyftet

Lärarnas Riksförbund välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Vi arbetar därför för en löneuppvärdering ...

Läs mer
Blogg: Så tycker LR

Blogg: Så tycker LR

Här bloggar vi om den utbildningspolitik som förbundet driver, hur vi bedriver den och vilka resultat som nås. Vi som bloggar är: Åsa Fahlén, förbunds...

Till bloggen
14 lektioner om att förbättra skolan

14 lektioner om att förbättra skolan

Om skolan ska bli bättre, så krävs det att vi får rätt förutsättningar. Här ger vi landets politiker 14 lektioner – och en lista med uppgifter att utf...

Läs mer
Remissvar

Remissvar

Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du vår...

Till remissvaren

Här kan du läsa om kampanjer vi genomför

Kampanjen "På vägledarnas sida"

Kampanjen "På vägledarnas sida"

Idag får varannan studie- och yrkesvägledare ansvara för över 400 elever, vissa ända upp till 800 elever. Många har sin tjänst förlagd på flera ol...

Läs mer
Kampanjen "Här lönar det sig att vara medlem"

Kampanjen "Här lönar det sig att vara medlem"

Tillsammans arbetar vi för att lärare och studie- och yrkesvägledare ska få en bra arbetsmiljö, goda villkor och högre lön. Se våra filmer som beskriv...

Läs mer
Kampanj "Ge lärare mer tid"

Kampanj "Ge lärare mer tid"

Undervisning av god kvalitet skapas inte av sig själv, den behöver förberedas och efterarbetas. Tid som idag inte finns. Vi är på lärarnas sida – ge l...

Läs mer
Kampanjen "Våga vara lärare"

Kampanjen "Våga vara lärare"

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksför...

Läs mer