Så tycker Lärarnas Riksförbund

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Lärarnas Riksförbund är att stödja våra medlemmar med vår samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket. Vi är också en framträdande aktör i frågor som rör skola och utbildningspolitik.

För att lärmiljön och utbildningen ska hålla en hög och jämn kvalitet behöver lärare utrymme att vara just lärare. Vi arbetar hårt för att framtidens skola ska uppfylla dessa krav.

Här kan du läsa lite om vad förbundet tycker i olika frågor

Om coronaviruset och covid-19

Om coronaviruset och covid-19

Information om corona-situationen kopplat till skolan. Frågor och svar för dig som arbetar som lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Information och svar på dina frågor
Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chan...

Läs mer
14 lektioner om att förbättra skolan

14 lektioner om att förbättra skolan

Om den svenska skolan ska bli en av världens bästa, så krävs det att vi får rätt förutsättningar. I den här broschyren ger vi landets politiker 14 lek...

Läs mer
Reformera vuxenutbildningen

Reformera vuxenutbildningen

Det är angeläget att Sverige tar tag i utmaningarna inom den kommunala vuxenutbildningen. Det innebär rejäla satsningar på att förbättra lärarnas arbe...

Läs mer
Friskolor och fria skolval

Friskolor och fria skolval

Lärarnas Riksförbund har ända sedan friskolereformen på 1990-talet haft en positiv inställning till friskolor. Den ursprungliga tanken att föräldrar o...

Läs mer
Vad tycker Lärarnas Riksförbund om lärarlönelyftet?

Vad tycker Lärarnas Riksförbund om lärarlönelyftet?

Lärarnas Riksförbund välkomnar reformen, även om den inte fullt ut motsvarar det som förbundet arbetat för. Vi arbetar därför för en löneuppvärdering ...

Läs mer
Remissvar

Remissvar

Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du vår...

Läs mer

Här kan du läsa om kampanjer vi genomför

Kampanjen "På vägledarnas sida"

Kampanjen "På vägledarnas sida"

Idag får varannan studie- och yrkesvägledare ansvara för över 400 elever, vissa ända upp till 800 elever. Många har sin tjänst förlagd på flera ol...

Läs mer
Kampanjen "Här lönar det sig att vara medlem"

Kampanjen "Här lönar det sig att vara medlem"

Tillsammans arbetar vi för att lärare och studie- och yrkesvägledare ska få en bra arbetsmiljö, goda villkor och högre lön. Se våra filmer som beskriv...

Läs mer
Kampanj "Ge lärare mer tid"

Kampanj "Ge lärare mer tid"

2019 års kampanj ”Ge lärare mer tid!” innehöll fyra informationsfilmer. Här hittar du även filmerna från 2018 års teman: ”Det går – men det är inte rä...

Läs mer
Kampanjen "Våga vara lärare"

Kampanjen "Våga vara lärare"

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksför...

Läs mer