Så tycker Lärarnas Riksförbund

En av de viktigaste uppgifterna för oss på Lärarnas Riksförbund är att stödja våra medlemmar med vår samlade erfarenhet och kunskap om skolvärlden och läraryrket. Vi är också en framträdande aktör i frågor som rör skola och utbildningspolitik. För att lärmiljön och utbildningen ska hålla en hög och jämn kvalitet behöver lärare utrymme att vara just lärare. Vi arbetar hårt för att framtidens skola ska uppfylla dessa krav.

Här kan du läsa lite om vad förbundet tycker i olika frågor.

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chan...

Läs mer
14 lektioner om att förbättra skolan

14 lektioner om att förbättra skolan

Om den svenska skolan ska bli en av världens bästa, så krävs det att vi får rätt förutsättningar. I den här broschyren ger vi landets politiker 14 lek...

Läs mer
Ge lärare mer tid!

Ge lärare mer tid!

Årets kampanjtema är ”Ge lärare mer tid!”. Vi har tagit fram fyra explainerfilmer. På denna sida hittar du också filmerna från föregående års teman: ”...

Läs mer
Tid för vägledning

Tid för vägledning

Idag får varannan studie- och yrkesvägledare ansvara för över 400 elever, vissa ända upp till 800 elever. Många har sin tjänst förlagd på flera ol...

Läs mer
Friskolor och fria skolval

Friskolor och fria skolval

Lärarnas Riksförbund har ända sedan friskolereformen på 1990-talet haft en positiv inställning till friskolor. Den ursprungliga tanken att föräldrar o...

Läs mer
Våga vara lärare

Våga vara lärare

Samtidigt som vi vet att landets lärare gör ett fantastiskt arbete ser vi att många känner sig starkt ifrågasatta. Det här vill vi på Lärarnas Riksför...

Läs mer
Remissvar

Remissvar

Lärarnas Riksförbund lämnar yttranden och remissvar i frågor som rör skola och utbildning och är på så sätt en viktig remissinstans. Här hittar du vår...

Läs mer