14 lektioner om att förbättra skolan

En lista med uppgifter för landets politiker att utföra

Om den svenska skolan ska bli en av världens bästa, så krävs det att vi får rätt förutsättningar. Här ger vi landets politiker 14 lektioner – och en lista med uppgifter att utföra.

Lärare och vägledare behöver rätt förutsättningar

Vi på Lärarnas Riksförbund arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa skolor – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kräver att landets politiker ger oss förutsättningar att lyckas. Den här broschyren sammanfattar vad politikerna behöver göra, uppdelat på 14 lektioner. Varje lektion består också av ett antal uppgifter att utföra.

De 14 lektionerna

 1. Elevers rätt till undervisning
 2. Elevers rätt till studie- och yrkesvägledning ska stärkas
 3. En likvärdig skola är ett nationellt intresse
 4. Skolvalet måste vara långsiktigt hållbart
 5. Skolan och språkkunskaper behövs för integrationen
 6. Grundskolan – en gemensam plattform med tidiga insatser
 7. En likvärdig gymnasieskola byggd på valfrihet
 8. Vuxenutbildning – en ny chans för den som behöver
 9. Utvärderingen av kunskaper ska vara rättssäker
 10. Digitaliseringen kan utveckla skolan
 11. Sverige behöver en lärar­utbildning av högsta kvalitet
 12. Lärare måste få utvecklas inom sitt yrke
 13. Villkoren och arbetsmiljön ska främja undervisningen
 14. Vi har inte råd med låga löner i skolan

Ladda ned eller beställ broschyren

Ladda ned broschyren Pdf, 3 MB. eller beställ den Länk till annan webbplats.och läs mer! Se också Politiken sviker skolan – Nio utmaningar för Sverige, en intervju- och samtalsbok där förbundsordförande Åsa Fahlén diskuterar skolans problem och möjliga lösningar med författaren och journalisten Christer Isaksson.

14 lektioner om att förbättra skolan

”Skolan behöver dina beslut! Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.”

Åsa Fahlén, förbundsordförande, till landets politiker i broschyrens förord

Politiken sviker skolan

Politiken sviker skolan

En skola i toppklass kräver samarbete och sam­verkan, inte splittring och politiker som sviker sitt ansvar. I denna bok pekar förbundsordförande Åsa F...

Läs mer om boken
Skolan och integrationen

Skolan och integrationen

I Skolan och integrationen samlar vi några av de mest intressanta debattörerna för att hitta svar på hur skolan kan arbeta med vår tids största utm...

Läs mer om boken