Coronaviruset

Information angående coronavirus och covid-19

Detail of coronavirus test sample

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdrag

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget med anledning av coronaviruset, covid-19. När beslutet är fattat kommer du kunna ansöka om ersättningen retroaktivt.

Inget läkarintyg de första 21 dagarna

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning, med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Läs mer här.länk till annan webbplats

Gymnasieskolor rekommenderas stängning

Regeringen rekommenderar nu alla gymnasier, vuxenutbildningar och universitet att införa distansutbildning. Utbildningsministern utreder också ny lag för att hjälpa samhällsviktiga personer med barnomsorg om övrig skolverksamhet måste stängas ner. Följ utvecklingen på www.krisinformation.selänk till annan webbplats

FAQ med anledning av corona

FAQ med anledning av corona

Här har vi samlat ett antal frågor och svar med anledning av corona – för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare. Sidan uppdateras kontinuer...

Läs vår FAQ

Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer gäller

Riktlinjer gällande coronaviruset uppdateras i nuläget kontinuerligt av Folkhälso­myndigheten. Specifika riktlinjer för förbundets medlemmar upprättas inte utan det är Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer som gäller.

Det är Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer och rekommendationer till skolan om den nya sjukdomen covid-19. Specifika riktlinjer för förbundets medlemmar upprättas inte utan myndighetens allmänna riktlinjer gäller.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.

Den som inte får arbeta på grund av smittspridning alternativt är satt i karantän utomlands kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få denna behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg med beslut om avstängning i enlighet med smittskyddslagen.

Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom sjukanmäler sig och får ersättning i form av sjuklön eller sjukpenning.

Om arbetsgivaren fattar beslut att stänga arbetsplatsen eller att stänga av en enskild individ är det Lärarnas Riksförbunds uppfattning att arbetsgivaren ska betala lön i det fall att smittbärarpenning inte utgår.

Lärarnas Riksförbund följer kontinuerligt utvecklingen av de råd som Folkhälsomyndigeten ger gällande coronaviruset.

Coronarelaterade artiklar i Skolvärlden

Logga in för att ta del av innehållet