Information angående corona-pandemin och covid-19

För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information om coronapandemin som berör dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. På sidan finns även frågor och svar med anledning av corona, och länkar till coronarelaterade artiklar i tidningen Skolvärldenlänk till annan webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Detail of coronavirus test sample
Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Riktlinjer kring covid-19 i skolan

Lärarnas Riksförbund har konkretiserat vad Folkhälsomyndighetens, FHM, generella rekommendationerna kring covid-19 kan innebära för skolmiljön. I foku...

Så här bör de generella riktlinjerna tolkas för dig som arbetar i skolan
FAQ och länkar kring corona

FAQ och länkar kring corona

Här har vi samlat frågor, svar och användbara länkar för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare i skolan.

Läs vår FAQ

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina riktlinjer för skolan

Folkhälsomyndigheten presenterade den 13 november ny information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och motsvarande skolformer, samt gymnasieskolan och motsvarande skolformer, med koppling till covid-19.
Läs Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder för att minska risken för smittspridning.länk till annan webbplats

Överenskommelse: Särskilda corona-bestämmelser gäller året ut

Bestämmelsen om avsteg från överläggningsskyldigheten i samband med avstängning kopplad till covid-19 inom Kommunal sektor har förlängts till att gälla året ut. Det har också skett en överenskommelse för att säkerställa att den som beviljas särskild sjukpenning i förebyggande syfte eller särskild smittbärarpenning får tillgodoräkna sig tiden med dessa ersättningar som semesterlönegrundande frånvaro enligt semester­lagen.

Bestämmelsen träder i kraft efter förhandlingar mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på ena sidan, och SKR på den andra. Även denna bestämmelse gäller året ut.

Återgång till tidigare regler för läkarintyg

Försäkringskassan meddelande den 20 oktober om återgång till tidigare regler för läkarintyg.

Det innebär att från och med 1 november 2020 går vi tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Läs mer om vad som gäller på Forsakringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Checklista

Lärarnas Riksförbund har tagit fram en checklista för skolmiljön utifrån FHM:s generella rekommendationerna kring covid-19. Använd checklistan för att se vad skolledningen redan i dag har genomfört för åtgärder på skolan – men också för att se om det är fler åtgärder som de behöver vidta på din skola.
Skriv ut checklistan och ta med den som underlag i kontakten med rektor.länk till annan webbplats

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du ersätts med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Regeringen har beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. Läs information på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats


STÖDMATERIAL FÖR DIG SOM ÄR OMBUD

Logga in för att ta del av stödmaterial för dig som är ombud


Uppdaterad